Yukarı Çık

Fitoterapi Nedir ?

Bitkiler, bitkisel droglar ve bitkisel ilâçlarla yapılan tedaviye Fitoterapi adı verilir. Fitoterapi tıp ilminin bir disiplinidir. Bazı iddia sahiplerinin yanlış kanaatlerinin aksine, Alternatif Tıp değildir. Hattâ konunun bazı uzmanlarınca benimsenmiş bir terim olan, Destekleyici Tıp da değildir. Asırlardan beri bütün medeniyetler de uygulanmakta olan ve bugün de devam eden bir tıp dalıdır. Günümüzde modernize edilerek ilmî bir teme- le yerleştirilmiştir. Tamamen ilmî kurallara bağlı olup, hekim tarafından uygulanır. İlmî bulgulara veya uzun yıllar denenmiş ve farklı kaynaklarca doğrulanmış bilgi ve tecrübelere dayanmayan endikasyon- lar fitoterapide yer almaz. Hastanelerdeki âcil durumlar ve cerrahî müdahaleyi gerektiren hastalıklar dışında, hemen bütün tıp dallarında fitoterapi doğrudan veya tedaviye yardımcı olarak uygulanabilir. Fakat majör sentetik ilâçlar kullanılmadan, her hastalığın sadece bitkilerle tedavi edilmesi de düşünülemez.

Fitoterapinin Herbalizm ile karıştırılmaması gerekir. Herbalizm, geleneklere dayalı bilgilerle geliştirilmiş bir ampirik uygulamadır. Herbalist veya Droger adı verilen kimselerce uygulanır. Ancak şu da bir gerçektir ki, kimyanın simyadan doğmuş olması gibi, fitoterapi de herbalizmden doğmuş ve ilmî kurallar çerçevesinde geliştirilmiş bir tıp dalıdır.