Seda Sakacı Kozmetoloji Merkezi

Ürünün Raf Ömrünü Uzatan Koruyucular Sizin Ömrünüzü Kısaltmasın

Genç kalmak ve güzel görünmek arzusu, ilk çağlardan beri insanların uğraş verdikleri konular arasında öncelikli sırada yer almıştır. Eski çağlardan beri soyluların, kralların, kraliçelerin ve prenseslerin hep kendine özel mucize iksirleri olduğunu ve bitkisel sulardan, aromatik (hoş kokulu) yağlardan, bitki özlerinden yararlandıklarını hepimiz duymuşuzdur.

İnsanlık tarihi kadar eski olan güzel olmak, güzel görünmek ve güzel kalmak isteği, zaman içinde bu alanda kullanılan ürünler açısından çeşitlilik ve kolaylıkla beraber beklenmedik zararlı unsurları da beraberinde getirmiştir. Bu konuda teknolojinin son yüzyılda geldiği noktada ‘kozmetik’ adlı bir sektör oluşmuş ve bu sektör erkek veya kadın ayrımı olmaksızın herkese büyük kolaylıklar sağlamıştır. Göreceli olarak yaşanılan bu avantajların yanında, ticari kaygıların getirdiği zararlar ise ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda görülmeye başlanmıştır.

Gelinen süreçte doğal ve organik birçok etkenin yerini, kimyasal maddeler almaya başlamıştır. Ancak üretici kozmetik firmaları bu alanda insan sağlığını önemsemekte ihmallere girmektedir. Kozmetik ürünlere koku ve renk veren, raf ömrünün uzamasını sağlayan ve daha pek çok özellik teşkil eden kimyasal maddeler, cilde verdikleri yan tesirlerle kalıcı hasarlara sebep olmakta, kana karışmaları dolayısıyla iç organları da olumsuz etkileyip çeşitli sağlık sorunları oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Oysa doğal ve organik olarak hazırlanmış ürünler, insan doğasına uygun sağlıklı güzelleşme olanağı sunmaya devam etmektedir. Bu bağlamda doğal kozmetik ürünler, sağlıklı bir nimettir. Kozmetik dünyasında gerekli görülen diğer bir tamamlayıcı unsur da bilgilendirmedir. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda doğru ve yalın bilgiyi edinmek kuşkusuz çok önemlidir.

Ürünlerin ambalajlanması ve tüketiciye ulaşması konusunda gösterilen hassasiyet, ürünlerin içerikleri hakkında doğru bilgilendirme konusunda da gösterilmesi gereken bir unsur olmalıdır. Fakat görülen odur ki kimyasal maddeleri ihtiva eden ürünlerin verdiği kalıcı zararlar hakkında tüketicilerin gerekli bilgiye ulaşamadığı bilinen bir gerçektir. Bu anlamda hazırlamış olduğum bu kitap ile doğal ve organik kozmetik alanında yapmış olduğum çalışmaları okuyucularla paylaşma imkânı bulmuş olmaktayım. Güzellik, aslında ruhumuzla bütünleşerek içimizde başlayan, vazgeçilmez bir enerjidir.